Защита на интересите

Решаваме въпроси и отстояваме интересите на собствениците на имоти в затворени комплекси и сгради с контролиран достъп.

Законодателни промени

Инициираме промени в действащото законодателство и подобряваме нормативната уредба, свързана с управлението и поддръжката на етажната собственост.

Хармонизиране с европейското законодателство

Решаваме проблеми, свързани с хармонизирането на българското законодателство в областта на вещното право и правото на собственост с европейското законодателство.

Регулация на управлението и поддръжката

Създаваме регулация при осъществяване на дейностите по управление и поддръжка на затворени комплекси и сгради.

Контрол по прилагане на законодателството

Въвеждаме процедури за ефективен контрол по прилагане на законодателството в областта на собствеността и етажната собственост.

Контрол на качеството на услугите

Въвеждаме система за контрол от страна на собствениците на качеството на услугите по управление и поддръжка.

С членство в
НАСИЗК

може да се възползвате от:

Защита на интересите

Ние активно решаваме въпроси и отстояваме интересите на собствениците на имоти в затворени комплекси и сгради с контролиран достъп.

Спестяване на средства

Ние помагаме на собствениците на имоти да оптимизират разходите си по управление и поддръжка на своите имоти.

Спестяване на време

Нашата експертиза ще спести ценно време за вас.

How it works

Legendary Service
& Simple Tools

  • Artisan stumptown chambray keffiyeh
  • Whatever literally dreamcatcher normcore banh
  • Artisan stumptown chambray keffiyeh
  • Whatever literally dreamcatcher normcore banh
  • Artisan stumptown chambray keffiyeh

50+ членове
от цяла България

0

града

0

затворени комплекса

0

решени казуса

0

изпратени становища

Как помогнахме на нашите членове

Присъединете се към НАСИЗК

Възползвайте се от защитата на вашите интереси, спестете средства и време чрез ефективно управление и поддръжка на вашите имоти в затворени комплекси и сгради с контролиран достъп!